Aktuálně


Projekt základního vývoje jádra informačního systému pro segment zdravotních služeb

Praha, 09.01.2020 - Počátkem roku bylo rozhodnuto o zahájení vývoje jádra komplexního informačního systému pro zdravotnická zařízení.

Počátkem roku bylo rozhodnuto o zahájení vývoje jádra komplexního informačního systému pro zdravotnická zařízení. Počátečními kritérii vyvíjeného systému je modularita se zachováním plné přizpůsobitelnosti specifickým potřebám zdravotnických zařízení, moderní a flexibilní architektury klient-server na základě databází SQL, plná integrace portálů státní správy (SÚKL, ministerstva zdravotnictví a VZP) a důsledná harmonizace s připravovanými směrnicemi EU MDR a správné distribuční praxe GDP.

zpět ...


Copyright CERTIMA © 2010 - všechna práva vyhrazena